O klubie

Uczniowski Klub Sportowy "HYOSAI" (nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza rytm w walce) powstał w roku ogłoszonym przez Unię Europejską rokiem wychowania i nauki po przez sport (we wrześniu 2004 r) przy Gimnazjum Nr 1 w Piastowie, z inicjatywy Artura Tykwińskiego, czołowego zawodnika w kraju w dyscyplinie ju - jitsu.

Klub jest odpowiedzią na niesłabnące zainteresowanie sztukami walki z dalekowschodnim rodowodem, dając jednocześnie uczestnikom szanse na ukierunkowane zagospodarowanie czasu wolnego i odreagowanie od problemów życia codziennego w zajęciach sportowych wychodzących poza stereotypowe ramy uprawiania sportu.

Zajęcia z ju - jitsu optymalnie rozwijają człowieka pod względem biologicznym, psychicznym i moralnym. Treningi uczą dyscypliny, samokontroli, wytrwałości, sumienności, a więc wartości charakteryzujących każdego sportowca. Kompetentne wykorzystanie sportów i sztuk walki wpływa na obniżenie lęku i agresywności, poprawę społecznego funkcjonowania i respektowania norm społecznych. Obok rozwoju moralnego psychicznego i fizycznego ju - jitsu spełnia funkcję utylitarną - obronną zaspokajającą potrzebę bezpieczeństwa.

Obecnie UKS "HYOSAI" posiada mocno rozwiniętą bazę sportową do prowadzenia kompleksowych treningów ju - jitsu i samoobrony - dysponuje matą "tatami", pełnym asortymentem worków bokserskich, "tarcz" i "łap" trenerskich oraz profesjonalną siłownią.